ŠPAKTELES MASA Hydropanel PM Finisher

Balta cementa špaktelēšanas masa Hydropanel cementa plākšņu šuvošanai un špaktelēšanai. Piemīt liela efektivitāte. Izmantošanai slapjās vidēs. Veido sistēmu kopā ar gruntējošo līdzekli Hydropanel PM Primer. Piemērots arī lietošanai ārpus telpām.

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai