ŠPAKTELES MASA Cementex PM Finisher

Balta cementa špaktelēšanas masa Cementex cementa plākšņu šuvošanai un špaktelēšanai. Piemīt liela efektivitāte. Izmantošanai slapjās vidēs. Veido sistēmu kopā ar gruntējošo līdzekli Cementex PM Primer. Piemērots arī lietošanai ārpus telpām.

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai