SINIAT DROŠĪBAS POLITIKA UN KRISTĀLISKAIS SILĪCIJS

Siniat savlaicīgi paredz noteikumu prasības un izplata informāciju par kristālisko silīciju kā daļu no uzņēmuma drošības politikas.

Tādēļ turpinājumā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus par šo komponentu, ar to saistītos iespējamos riskus un aizsardzības ieteikumus.

Mūsu darbinieki ir gatavi atbildēt uz jebkuriem citiem jautājumiem, kas jums varētu rasties.

Definīcijas:

kristāliskais silīcijs (Crystalline Silica, CS);
ieelpojams kristāliskais silīcijs (Respirable Crystalline Silica, RCS) ieelpojams nozīmē: daļiņu izmērs < 10/15µ="" (atrodas="" gaisā);="" />
darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības (Occupational Exposure Limit, OEL);
elpošanas aizsargaprīkojums (Respirable Protection Equipment, RPE).
Kas ir kristāliskais silīcijs (CS)?
Nosaukums “silīcijs” ir pielīdzināms “silīcija dioksīdam” (Si02), un tas aptver minerālus, kas sastāv tikai no silīcija un skābekļa.

Silīcijs pastāv desmit atšķirīgās kristāliskās formās. Tas ir ciets, ķīmiski inerts, un tam ir augsta kušanas temperatūra.

Tā kā kvarcs ir visbiežāk sastopamā kristāliskā silīcija forma (vairāk nekā 90%), publikācijās kvarcs reizēm tiek lietots CS vietā.

Silikons un silīcijs ir pilnīgi atšķirīgi. Silikons ir sintētiskais polimērs, kurā silīcija atomi ir saistīti ar oglekļa (organiskiem) savienojumiem.

Kuri būvniecības materiāli satur kristālisko silīciju?
CS ir bagātīgi sastopams visos iežu veidos. Visas augsnes satur vismaz nelielu daudzumu CS. Piemēram, smilts un grants sastāv galvenokārt no kristāliskā silīcija.

Tādēļ lielākā daļa minerālu bāzes būvniecības materiālu sastāv no CS vai vismaz satur nelielu daudzumu CS.

Vai ieelpojams kristāliskais silīcijs (RCS) ir tāds pats kā kristāliskais silīcijs (smalkas frakcijas)?
Termins “ieelpojams kristāliskais silīcijs” saistīts ar CS daļiņām, kuru izmēri ir tik smalki, ka tās var iekļūt līdz pat plaušu dziļākajam daļām – alveolām.

Preces vai gala produkti (beramkravas) nesatur RCS. Tomēr RCS var izveidoties vai izdalīties no šādām precēm, kad tās tiek mehāniski apstrādātas vai pakļautas mehāniskai apstrādei.

Vai kristāliskais silīcijs ir kaitīgs veselībai?
Jā, bet tikai gadījumos, kad smalkās daļiņas atrodas gaisā (RCS) un tiek ieelpotas ilgākā laika posmā. Ilgstoša un pārāk liela pakļautība smalkajām kristāliskā silīcija putekļu daļiņām (RCS) var novest pie labi zināmas arodslimības – silikozes.

Pateicoties informācijai par iespējamo risku un aizsargpasākumiem, ieskaitot robežvērtību noteikšanu visās dalībvalstīs, šī invaliditāti izraisošā slimība var tikt novērsta.

Personām, kuras cieš no silikozes, ir paaugstināts risks saslimt ar plaušu vēzi.

Kā kristāliskais silīcijs tiek klasificēts?
IARC klasificē CS kā apstiprinātu cilvēku kancerogēnu. IARC ir Starptautiskā vēža izpētes aģentūra, augstākā pasaules autoritāte kancerogēnu vielu vērtēšanā.

Tas pats attiecas uz koku. Koka putekļi cilvēkiem ir kancerogēni.

Kāpēc Siniat liek marķējumu uz savām precēm?
Noteikumi pārsvarā skar darbinieku iespējamo pakļautību RCS. Pakļautības apjomu ne vienmēr ir iespējams vienkārši vai iepriekš noteikt. Tas atkarīgs ne tikai no CS sastāva precē, bet arī no tā, kā ar precēm rīkojas vai mehāniski apstrādātā un kādi piesardzības pasākumi tiek veikti. Tādēļ Etex Group nolēma marķēt CS sastāvu, pat ja to nepieprasa pašreiz spēkā esošie noteikumi.

Etex Group politika nosaka, ka precēm, kuras tiek laistas apgrozībā un satur vairāk nekā 0,1% CS, ir jābūt marķētām. Atbilstošas preču zīmes tiks uzliktas visām tām precēm, kas pārsniedz sliekšņa robežvērtības.

Uzstādītāji: ieteikumi darbinieku aizsardzībai
Apmetuma plāksne

Apmetuma plāksnes griešanas procesā, izmantojot (mehānisko) griežamo disku bez putekļu aizturēšanas vēdināšanas sistēmas, putekļu daudzums, visticamāk, pārsniegs darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības un var radīt arodslimības bronhīta risku vai citu ietekmi uz veselību. Pat ja tiek veikti putekļu novēršanas pasākumi, jāpārbauda to efektivitāte. Ja pastāv bažas, ka pakļautība var pārsniegt darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības, darbiniekiem jāvalkā elpošanas aizsargaprīkojums.

Apmetuma plākšņu griešanai lietojot parastu rokā turamu nazi (kā tas bieži notiek), varbūtība pārsniegt attiecīgās darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības ir ļoti maza.

Savienojumi

Tie paši ieteikumi attiecas uz savienojumiem fāzēs, kad putekļi var izdalīties, īpaši maisīšanas (pulvera savienojumi) un slīpēšanas (pulvera un gatavie savienojumi) darbos.

Izplatītāji: galvenie ieteikumi
Izplatītājiem jāņem vērā paletēm un precēm pievienotās preču zīmes, un tās nevajadzētu noņemt. Visticamāk, tie izplata citus būvniecības materiālus, kas satur CS.

IIzplatītāji varētu tikt izjautāti par šo preču zīmju nozīmi, tādēļ tiem jābūt apmācītiem par CS un tā iespējamo ietekmi uz veselību, lai pareizi informētu klientus. Attiecīgi rīkojoties, Siniat novērtēs izplatītāju zināšanas un profesionalitāti.

Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietnes: http://www.crystallinesilica.eu/, http://www.eurosil.eu/.

 

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai