EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA - SISTĒMAI

sausas konstrukcijas lv.jpg

Firma Siniat Sp. z o.o. [Siniat SIA] –ir pirmais sauso konstrukciju, kas pamatojas uz ģipškartona izmantošanu, ražotājs, kas ir ieviesis apgrozībā pilnīgus sistēmveida risinājumus, kas izgatavoti saskaņā ar Eiropas Būvizstrādājumu regulu CPR (no angļu val. Construction Products Regulation). Šajā jomā esam Eiropas tirgus pirmatklājēji

Lai nodrošinātu pilnu sistēmveida risinājumu, t.i. starpsienu, piekaramo griestu, vai piem. mansarda izbūves visaugstāko izmantošanas un lietošanas līmeni– saskaņā ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETN) ETA 15/0301 , kā arī atbilstoši harmonizētajai normai EN 13964:2014-05 – sadarbībā ar Būvtehnikas Institūtu esam īstenojuši kompleksu izpētes projektu (BWT), kas ietver gan izturības, gan akustiskās, gan ugunsdrošības pārbaudes. Pamatojoties uz iegūtajiem pozitīvajiem rezultātiem, kā vienīgais starp sauso konstrukciju, kas pamatojas uz ģipškartona izmantošanu, sistēmu ražotājiem, deklarējam galējās sistēmas tehniskās īpašības. Šī fakta apstiprinājums ir Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EĪD) izsniegšana Siniat sistēmai un tās marķējums ar CE zīmi.

Siniat risinājumi, apvienojot atsevišķas komponentes - NIDA ģipškartona plāksnes, NIDA tērauda profilus, NIDA ģipša izstrādājumus un aksesuārus, uzskatāmi par vienotu sistēmu ar CE marķējumu. Sistēmas ir drošas un atbilst visstingrākajām prasībām, kas attiecas uz būvniecības investīcijām Polijā un Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat ir svarīgi tas, ka risinājumu tehnisko īpašību apstiprināšanas procedūra mūsdienās tiek padarīta vienkāršāka – Siniat SIA izsniegtā Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (EĪD) uz sistēmu ir atslēgdokuments, kas pieļauj to apgrozījumu Eiropas Savienības valstīs, saskaņā ar CPR Regulu. EĪD ir vienots un atbilstošs dokuments, lai apstiprinātu pielietotā sistēmveida risinājuma īpašības, kas vienkāršo līdz minimumam ilglaicīgo un darbietilpīgo dokumentācijas vākšanas un uzrādīšanas procesu. Siniat izstrādātā EĪD sauso konstrukcijas sistēmai dokumentācija ļauj ietaupīt laiku un palielina darba komfortu, bet CE marķējuma risinājumu izmantošana papildina Jūsu tēla profesionalitāti.

 

Ieguvumi arhitektam

 • visaugstākā risinājumu kvalitāte – visplašāk pārbaudītās sauso būvkonstrukciju sistēmas tirgū
 • drošības garantija – pilna atbildības pārnešana uz ražotāju par sistēmas parametriem
 • augstākā darba efektivitāte – optimizēts pieļaujamās dokumentācijas daudzums
 • risinājumu kompleksitāte - viens dokuments uz katru sausās būvkonstrukcijas sistēmas veidu – piem. A tipa sienas
 • laika ietaupījums – iespēja projektēt risinājumus Eiropas Kopienas valstīs bez papildus vajadzības iziet atbilstošu sertifikāciju attiecīgajā tirgū

arhitekta-ieguvumi.jpg

 

Ieguvumi līguma vadītājam/ ģenerāluzņēmējam/uzraudzības inspektoram

 • drošības garantija – visstingrāko prasību, attiecībā uz sauso būvkonstrukciju sistēmām, izpilde
 • risinājumu kompleksitāte – viens pielaides dokuments – laika ietaupījums gala izpildes dokumentācijas nodošanā
 • augstākie standarti tirgū – progresīvie EĪD ietvertie risinājumu parametri būtiski pārsniedz šobrīd pieņemtos standartus
 • laika ietaupījums – līdz minimumam ierobežots dokumentācijas daudzums, kas pieļauj konkrēta risinājuma izmantošanu

sniegtas-ertibas-izpilditajiem.jpg

 

Ieguvumi izplatītājam:

 • lielāks pārdošanas potenciāls – iespēja risinājumus izplatīt ES teritorijā
 • augstāks ienesīgums – pievilcīgāks ienesīgums pateicoties sadarbībai ar vienīgo tirgū sertificēto CE sauso būvkonstrukciju sistēmu piegādātāju
 • drošības garantija – kompetentas Būvtehnikas Institūta struktūrvienības pilnībā pārbaudīts risinājums
 • laika ietaupījums – ierobežots līdz minimumam izmantoto dokumentu daudzums, kas pamato SSZ risinājumus izmantošanas pieļaujamību
PĀRIET UZ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJU SISTĒMAI >

 

SI_schemat_dokumentu_DoP_LV_A4_web.jpg

 

Terminu skaidrojums

 • ETA 15/0301 – Eiropas Tehniskais Novērtējums (ETN) tas ir dokumentēts būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējums attiecībā uz būvizstrādājuma pamata raksturlielumiem, saskaņā ar attiecīgo eiropas novērtējuma dokumentu (END). Eiropas Tehniskais Novērtējumu ETA 15/0301 izstrādā noteikta TSUS struktūrvienība nenesošo starpsienu sistēmām, šahtveida izbūvēm, noenkurotiem un brīvi stāvošiem sienu segumiem, kas izstrādātas Siniat tehnoloģijā. Šis dokuments ir uzskatāms par likumisko pamatu, lai augstāk minētās sistēmas ieviestu apgrozījumā un apzīmētu tās ar CE marķējumu Polijas un Eiropas Savienības tirgū. Pamatojoties uz ETA, firma Siniat SIA izsniedz Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju (EĪD) katrai sausajai būvkonstrukcijas sistēmai.
 • EN 13964:2014-05 – harmonizētā norma: Piekaramie griesti. Prasības un pārbaudes metodes.
 • CPR – Eiropas Būvizstrādājumu regula (no angļu val. Construction Products Regulation). Regula par būvizstrādājumiem definē nosacījumus, kurus nepieciešams izpildīt, lai ieviestu vai piedāvātu tirgū būvizstrādājumus, nosakot saskaņotus noteikumus, kā tiek izteiktas būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašības attiecībā uz būvizstrādājumu pamata raksturlielumiem un noteikumus, kas jāievēro, piemērojot CE marķējumu uz šiem izstrādājumiem.
 • EĪD – Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju izstrādā ražotājs pirms būvizstrādājuma vai sistēmveida risinājuma ieviešanas apgrozījumā, ja tie ir aptverti ar harmonizētu normu vai atbilst tam izdotajam Eiropas Tehniskajam Novērtējumam. Izstrādājot augstākminēto deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību šajā veidā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai