GALVENAIS PROFILS NIDA MFCP44

Nesošais profils divlīmeņu krustveida griestiem (angļu sistēma) ar stingru konstrukciju. Stiprināts ar paplāksnes skrūvēm pie griestu leņķiem. Kopā ar nesošo profilu veido pilnu konstrukciju, kas ļauj montēt ģipškartona plāksnes. Svarīgi ir tas, ka galveno un nesošo profilu savienošana notiek ar skrūvēm bez savienotājiem, kā rezultātā tiek izveidoti stingri un izturīgi griesti.

Dokumenti

Saistītie dokumenti

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai