Apakšējā nonija piekare NIDA liektajam profilam NIDA WDN PG

Apakšējā nonija piekare tiek izmantota līklīniju griestu sistēmās. Tai ir atvere, kas ļauj saskrūvēt to ar krustveida savienotāju NIDA LK 60 un liekto profilu, kā arī nonija elements, kas savieno to ar augšējo piekari. Atbilst ugunsdrošības prasībām.

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai