Pāriet Uz:

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA - SISTĒMAI

Firma Siniat Sp. z o.o. [Siniat SIA] –ir pirmais sauso konstrukciju, kas pamatojas uz ģipškartona izmantošanu, ražotājs, kas ir ieviesis apgrozībā pilnīgus sistēmveida risinājumus, kas izgatavoti saskaņā ar Eiropas Būvizstrādājumu regulu CPR (no angļu val. Construction Products Regulation). Šajā jomā esam Eiropas tirgus pirmatklājēji

Lai nodrošinātu pilnu sistēmveida risinājumu, t.i. starpsienu, piekaramo griestu, vai piem. mansarda izbūves visaugstāko izmantošanas un lietošanas līmeni– saskaņā ar Eiropas tehnisko novērtējumu (ETN) ETA 15/0301 , kā arī atbilstoši harmonizētajai normai EN 13964:2014-05 – sadarbībā ar Būvtehnikas Institūtu esam īstenojuši kompleksu izpētes projektu (BWT), kas ietver gan izturības, gan akustiskās, gan ugunsdrošības pārbaudes. Pamatojoties uz iegūtajiem pozitīvajiem rezultātiem, kā vienīgais starp sauso konstrukciju, kas pamatojas uz ģipškartona izmantošanu, sistēmu ražotājiem, deklarējam galējās sistēmas tehniskās īpašības. Šī fakta apstiprinājums ir Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EĪD) izsniegšana Siniat sistēmai un tās marķējums ar CE zīmi.

Siniat risinājumi, apvienojot atsevišķas komponentes - NIDA ģipškartona plāksnes, NIDA tērauda profilus, NIDA ģipša izstrādājumus un aksesuārus, uzskatāmi par vienotu sistēmu ar CE marķējumu. Sistēmas ir drošas un atbilst visstingrākajām prasībām, kas attiecas uz būvniecības investīcijām Polijā un Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat ir svarīgi tas, ka risinājumu tehnisko īpašību apstiprināšanas procedūra mūsdienās tiek padarīta vienkāršāka – Siniat SIA izsniegtā Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (EĪD) uz sistēmu ir atslēgdokuments, kas pieļauj to apgrozījumu Eiropas Savienības valstīs, saskaņā ar CPR Regulu. EĪD ir vienots un atbilstošs dokuments, lai apstiprinātu pielietotā sistēmveida risinājuma īpašības, kas vienkāršo līdz minimumam ilglaicīgo un darbietilpīgo dokumentācijas vākšanas un uzrādīšanas procesu. Siniat izstrādātā EĪD sauso konstrukcijas sistēmai dokumentācija ļauj ietaupīt laiku un palielina darba komfortu, bet CE marķējuma risinājumu izmantošana papildina Jūsu tēla profesionalitāti.

Ieguvumi arhitektam:

 • visaugstākā risinājumu kvalitāte – visplašāk pārbaudītās sauso būvkonstrukciju sistēmas tirgū
 • drošības garantija – pilna atbildības pārnešana uz ražotāju par sistēmas parametriem
 • augstākā darba efektivitāte – optimizēts pieļaujamās dokumentācijas daudzums
 • risinājumu kompleksitāte - viens dokuments uz katru sausās būvkonstrukcijas sistēmas veidu – piem. A tipa sienas
 • laika ietaupījums – iespēja projektēt risinājumus Eiropas Kopienas valstīs bez papildus vajadzības iziet atbilstošu sertifikāciju attiecīgajā tirgū
Sniegtās ērtības arhitektiem
Siniat sausās būvkonstrukciju sistēmas pirmās tirgū tika marķētas ar CE zīmi. Noskaidro, kādi ir arhitekta ieguvumi. VAIRĀK >

 

 

 

Ieguvumi līguma vadītājam/ ģenerāluzņēmējam/uzraudzības inspektoram:

 • drošības garantija – visstingrāko prasību, attiecībā uz sauso būvkonstrukciju sistēmām, izpilde
 • risinājumu kompleksitāte – viens pielaides dokuments – laika ietaupījums gala izpildes dokumentācijas nodošanā
 • augstākie standarti tirgū – progresīvie EĪD ietvertie risinājumu parametri būtiski pārsniedz šobrīd pieņemtos standartus
 • laika ietaupījums – līdz minimumam ierobežots dokumentācijas daudzums, kas pieļauj konkrēta risinājuma izmantošanu

 
Sniegtās ērtības izpildītājiem
Ar ko investīcijas procesā nodarbojas ģenerāluzņēmējs? Tas ir viens no tiem perfektajiem jautājumiem, ar kuriem var apmulsināt sarunbiedrus, kas uzskata, ka orientējas plašajā būvniecības nozarē.

 

Ieguvumi izplatītājam:

 • lielāks pārdošanas potenciāls – iespēja risinājumus izplatīt ES teritorijā
 • augstāks ienesīgums – pievilcīgāks ienesīgums pateicoties sadarbībai ar vienīgo tirgū sertificēto CE sauso būvkonstrukciju sistēmu piegādātāju
 • drošības garantija – kompetentas Būvtehnikas Institūta struktūrvienības pilnībā pārbaudīts risinājums
 • laika ietaupījums – ierobežots līdz minimumam izmantoto dokumentu daudzums, kas pamato SSZ risinājumus izmantošanas pieļaujamību

PĀRIET UZ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJU SISTĒMAI >

 

Terminu skaidrojums:

 1. ETA 15/0301 – Eiropas Tehniskais Novērtējums (ETN) tas ir dokumentēts būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējums attiecībā uz būvizstrādājuma pamata raksturlielumiem, saskaņā ar attiecīgo eiropas novērtējuma dokumentu (END). Eiropas Tehniskais Novērtējumu ETA 15/0301 izstrādā noteikta TSUS struktūrvienība nenesošo starpsienu sistēmām, šahtveida izbūvēm, noenkurotiem un brīvi stāvošiem sienu segumiem, kas izstrādātas Siniat tehnoloģijā. Šis dokuments ir uzskatāms par likumisko pamatu, lai augstāk minētās sistēmas ieviestu apgrozījumā un apzīmētu tās ar CE marķējumu Polijas un Eiropas Savienības tirgū. Pamatojoties uz ETA, firma Siniat SIA izsniedz Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju (EĪD) katrai sausajai būvkonstrukcijas sistēmai.
 2. EN 13964:2014-05 – harmonizētā norma: Piekaramie griesti. Prasības un pārbaudes metodes.
 3. CPR – Eiropas Būvizstrādājumu regula (no angļu val. Construction Products Regulation). Regula par būvizstrādājumiem definē nosacījumus, kurus nepieciešams izpildīt, lai ieviestu vai piedāvātu tirgū būvizstrādājumus, nosakot saskaņotus noteikumus, kā tiek izteiktas būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašības attiecībā uz būvizstrādājumu pamata raksturlielumiem un noteikumus, kas jāievēro, piemērojot CE marķējumu uz šiem izstrādājumiem.
 4. .EĪD – Ekspluatācijas Īpašību Deklarāciju izstrādā ražotājs pirms būvizstrādājuma vai sistēmveida risinājuma ieviešanas apgrozījumā, ja tie ir aptverti ar harmonizētu normu vai atbilst tam izdotajam Eiropas Tehniskajam Novērtējumam. Izstrādājot augstākminēto deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību šajā veidā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Rezultāti: Rezultāti:

Siniat NIDA sausas apdares piederumi NIDA C1 C2 C3 LV. DOP

pdf | 3 lapa(-as) | 99,18 KB

Siniat NIDA Start LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 79,34 KB

NIDA Griesti/JK/CD60/IH. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,14 MB

Siniat NIDA Hydro Tips GMFH1I 12,5 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 81,35 KB

Siniat NIDA Liime Tips T LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 79,17 KB

Siniat NIDA CIETA (NIDA-Twarda) Tips DEFH1IR 12,5 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 81,48 KB

NIDA Siena RTG tips. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,12 MB

NIDA Apmetums CD/60/RTG. DWU

pdf | 2 lapa(-as) | 1,64 MB

NIDA Apmetums PK. DWU

pdf | 2 lapa(-as) | 1,64 MB

Siniat SIENAS PROFILI NIDA U50 HYDRO C3 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 78,62 KB

NIDA Siena A tips. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,13 MB

NIDA Apmetums C/L. DWU

pdf | 2 lapa(-as) | 1,63 MB

Siniat SYNIA TM UGUNS PLUSS (SYNIA TM Ogien Plus) Tips DF 12,5 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 81,43 KB

Siniat NIDA CIETA (NIDA Twarda) Tips DEFH1IR 15 LV.DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 81,86 KB

NIDA Mansards/DK/MFC. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 1,95 MB

NIDA Siena AA BS tips. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,00 MB

NIDA Plastmasas savienotāji nekonstruktīvu elementu

pdf | 1 lapa(-as) | 251,02 KB

Siniat Stabilizejosais savienotajs NIDA LS LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 69,28 KB

Siniat NIDA Efekt LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 87,62 KB

NIDA Griesti CD60/IH. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,14 MB

Siniat SIENAS PROFILI NIDA C75 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 78,04 KB

Nida Fix. Higiēnas sertifikāts

pdf | 1 lapa(-as) | 1,67 MB

Potwierdza, że klej gipsowy przy zastosowaniu zgodnym z zaleceniami producenta, jest bezpieczny dla zdrowia.

NIDA Griesti DK/CD60/MW/IH. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,18 MB

NIDA Mansards LD. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 1,84 MB

Nida Finish. Higiēnas sertifikāts

pdf | 1 lapa(-as) | 992,33 KB

Potwierdza, że gips szpachlowy przy zastosowaniu zgodnym z zaleceniami producenta, jest bezpieczny dla zdrowia.

Siniat SYNIATM UGUNS (SYNIATM Ogien typ F) Tips F 12,5 LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 81,39 KB

NIDA Siena D tips. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 2,09 MB

NIDA Griesti UAR100/U100/500. DWU

pdf | 3 lapa(-as) | 1,87 MB

Siniat NIDA Finiss LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 80,75 KB

NIDA STANDARTS (NIDA Zwykla) Tips A 12.5 mm LV. DOP

pdf | 2 lapa(-as) | 843,54 KB
1 2 3 4 5 1/5

Siniat Pie Jums