Pāriet Uz:

SINIAT SAUSĀS BŪVKONSTRUKCIJU SISTĒMAS AR EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJU

Siniat, sadarbībā ar Būvtehnikas Institūtu, veica plašu mehānisko, akustisko un ugunsdrošības testu programmu, lai noskaidrotu sausās būvkonstrukcijas sistēmas īpašības. Pateicoties tam, tā vietā, lai izmantotu katra elementa produkta deklarācijas atsevišķi, saņēmām ekspluatācijas īpašību deklarāciju visai sistēmai kopā. Viens kopējs EĪD dokuments, kas apzīmēts ar CE, saskaņā ar Eiropas Būvistrādājumu Regulu CPR.

Mēs respektējam savu un arhitekta darba laiku!

Ja tiek mēģināts aprakstīt sabiedrībā valdošo arhitekta tēlu, iespējams, izrādīsies, ka tas ir cilvēks, kuru absolūti fascinē forma un funkcija, kurš skicē brīnumainas formas uz salvetēm restorānos un veselas stundas gatavs izvēlēties projektētajai villai fasādes un aizkaru krāsu (par kuru jau rītdien nepārprotami saņems Arhitektu Balvu). Nav zināms kāpēc, bet vienmēr staigā ar fotoaparātu, un laiku birojā pavada pārliecies pār milzīgu maketu. Tas viss vairāk atgādina mākslinieku nevis inženieri un ir nedaudz (pilnībā?) neatbilstošs realitātei. Iespējams, daudziem televīzijas seriālu scenāristiem, kas uztur šādu tēlu sabiedrībā, būtu liels pārsteigums uzzināt, ka lielākās daļas arhitektu īstais sapnis nav vis balvas saņemšana un mūsdienīga villa. Visbiežāk tā ir: “izgulēties naktī pirms projekta nodošanas” un „saņemt laikā visu informāciju, kas nepieciešama projekta noslēgšanai”. Pārsteigums jau būtu uzzināt, ar cik daudz visādiem dokumentiem – ne tik daudz saistītiem ar projektētās ēkas izskatu un funkcijām – jādarbojas šajā profesijā. Saraksts sākas ar “Tehniskie noteikumi...” un būvniecības likums (šeit vēl saikne ar ēkām ir diezgan cieša), un beidzas ar atestācijām un ekspluatācijas īpašību deklarācijām – atkarībā no katra lietošanai paredzētā produkta. Jo svarīgāk šajā situācijā ir katrs risinājums, kas var palīdzēt un paātrināt darbu, kā arī atvieglot starpnozaru koordināciju. Tas pats attiecas uz visiem jauninājumiem, kas varētu atvieglot arhitektonisko projektēšanu pavadošo birokrātiju.

Viens dokuments visai sistēmai

Pamēģināsim iedomāties, ka katra materiāla atsevišķās ekspluatācijas īpašību deklarācijas vietā - saņemam visas sistēmas kopēju īpašību deklarāciju – piemēram piekaramajiem griestiem vai akustiskajai sienai. Tā vietā, lai strādātu ar dokumentiem, kas atsevišķi attiecas uz montāžas stiprinājumiem, apakškonstrukcijām, apšuvumu utml.– viens vienots pielaides dokuments, saskaņā ar Eiropas Būvizstrādājumu regulu CPR. Vēl svarīgāk ir, ja pievēršam uzmanību faktam, ka pat ja mūsu īpašumā ir dokumenti atsevišķām sistēmas daļām – nevaram paredzēt visu šo elementu savstarpējo ietekmi vienas starpsienas ietvaros. Piemēram, pat izmantojot apšuvumu ar garantētu akustiskās izolācijas apšuvumu, nevar tikt nodrošināta absolūta pārliecība, ka, pēc tā savienošanas projekta aprakstītajā veidā ar nesošo profilu un aizpildes ar izolācijas materiālu, neiegūsim, piemēram, pāris akustisko tiltu punktus. Neviens teorētisks apsvērums nesniedz šādu garantiju. Tas nav iespējams neveicot kompleksu izpēti, kurai jāpakļauj savienoto elementu komplekts. Šādas kopējo elementu pārbaudes firma Siniat veica sadarbībā ar Būvtehnikas Institūtu. Pētniecības projekts aptvēra visupirms mehāniskās, akustiskās un ugunsdrošības pārbaudes veselām sausās būvkonstrukcijas sistēmām. Šī projekta rezultātā izpētes objektiem tika izsniegtas Ekspluatācijas Īpašību Deklarācijas un piešķirts CE marķējums. Taču ne jau šie „apzīmējumi” projektētājiem ir visnozīmīgākie, bet gan aiz tiem stāvošie dati un atvieglojumi projektēšanā.

Ražotāja sniegtās iespējas arhitekta darba komfortam

Visinteresantākais no tiem – tas ir produktu drošības sertifikāts, bet - runājot konkrētāk – fakts, ka ražotājs uzņemas būtiski lielāku atbildību par sistēmas deklarētajiem parametriem. Tas ir jo svarīgāk tāpēc, ka katru atbildības fragmentu, kas ir noņemts no arhitekta pleciem un pārlikts citā vietā, arhitekts uztver kā milzīgu atvieglojumu. Jo vairāk, atsevišķās neparedzētās situācijās tā ir garantija, ka arhitektam tiks sniegts optimāls atbalsts (jaunais atbildīgais subjekts ir vienlaicīgi arī daudz kompetentāks). Projektētājiem, kas strādā aiz Polijas robežām, var būt svarīga iespēja lietot projektos sistēmas, kuras ir CE sertificētas visas Eiropas Savienības teritorijā, un kuras var izmantot bez nepieciešamības iegūt papildus sertifikātus konkrētajam tirgum.

Siniat Pie Jums