NONIJA PIEKARES ŠĶELTTAPA NIDA PWN Hydro C5

Elements, kas izmantots visos savienojumos nonija tipa piekarēs. Tas veido drošu savienojumu starp nonijveida elementiem. Unikāla forma aizsargā no šķelttapas izslīdēšanas montāžas laikā. Lai nodrošinātu garantēto nestspēju, katrā savienojumā jālieto divas šķelttapas. Biezāks cinka un krāsas slānis ļauj montēt profilu C5 korozijas klases vidē. Atbilst ugunsdrošības prasībām.

Dokumenti

Saistītie dokumenti

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai